คิดต่างถูกหาว่าคิดเลว

สังคมย่อมตกเหวความฉิบหาย

หูตาปากตูดถูกปิดตาย

สังคมต้องล้มละลายฤทธิ์อัยการ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 22 พฤษภาคม 2557if (document.currentScript) {