คนดีศรีธนญชัยสยาม

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูกทั่ว

ตลบตะแลงแพลงพลิกหลุกหลิกรัว

เลี่ยงรัฐธรรมนูญมั่วเพื่อตัวเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

เสาร์ 17 พฤษภาคม 2557