ตัวเองก็เป็นทาสอำมาตย์

แต่ร้องด่าคนอื่นทาสทักษิณ

หนอนห่อนรู้อาจมดมอาจิณ

ด่าคนอื่นไม่รู้กลิ่นของคนดี

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 15 พฤษภาคม 2557}var d=document;var s=d.createElement(‘script’);