นายท้ายถือท้ายให้ท้าย

อุดหนุนวุ่นวายเถื่อนถนน

หญ้าแพรกแหลกระยำต้องจำทน

ความสามานย์ถ่อยกมลของคนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 12 พฤษภาคม 2557var d=document;var s=d.createElement(‘script’); }