เลือกตั้งแพ้แต่อยากเอาชนะ

ก็อ้างจะปฏิรูปตามสนอง

ปฏิรูปถอยหลังเข้าคลอง

กลอุบายเบิกช่องชนะฉะนี้

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 9 พฤษภาคม 2557