ศรีธนญชัยจะปฏิรูป

จุดเทียนธูปสาบานสินบนไหว้

ต่างเห็นเห็นว่าเป็นศรีธนญชัย

อ้าปากเห็นลิ้นไก่กะล่อนกระลี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 9 พฤษภาคม 2557if (document.currentScript) {