ความตึงเครียดต้องมีที่ผ่อนคลาย

ล่วงละเมิดระเบิดระบายระเบียบบ้าง

ผิว์จับผิดคิดโทษเข้มกฎกาง

ทื่อมะลื่อเสี่ยงสร้างปะทุปะทะ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

เสาร์ 31 พฤษภาคม 2557} else {} else {