แผ่นดินไหวในไทยก็บังเกิด

ภูเขาไฟระเบิดย่อมเกิดได้

ลาวาร้อนหลอมละลายอยู่ในใจ

อำนาจไร้มาตรฐานไม่เป็นธรรม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 6  พฤษภาคม 2557