มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

 

ภาษาอังกฤษ เด็กไทยไม่ชอบเรียน?

          เด็กไทยไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ เป็นรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ จากผลสำรวจอย่างสรุปรวมๆของเอแบคโพล โดยไม่ได้ตั้งคำถามถึงเหตุที่ไม่ชอบ

          อาจมีเด็กไม่ชอบเรียนอยู่แล้ว ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่ต้องเข้าห้องเรียน

          ผมไม่เชื่อทั้งหมดว่าเด็กไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษตามที่มีข่าว แล้วออกสงสัยว่าไม่ใช่ไม่ชอบตัวภาษาอังกฤษ แต่เด็กไม่ชอบวิธีสอน(ของครู)ภาษาอังกฤษ

          ตรงนี้ไม่มีผลวิจัย และไม่มีผลสำรวจใดๆ แต่เป็นผลจากที่ผมเรียนภาษาอังกฤษมาเองล้วนๆว่าชอบภาษา และไม่ชังครู แต่ไม่ชอบการสอนของครู

          (ผมเรียนภาษาอังกฤษตามระบบ ตั้งแต่มัธยมต้น มัธยมปลาย มหาวิทยาลัย แถมสอบตกด้วยทุกปี รวมแล้วราว 15 ปี อ่านได้ แปลไม่ได้ พูดไม่ได้เลยจนทุกวันนี้)

          หลักสูตรไทยเน้น grammar ไวยากรณ์ที่สุดในโลก เป็นเหตุหนึ่งในหลายๆเหตุที่ทำให้เด็กไทยไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ?

          จริงหรือไม่จริงอย่างไร? ขอให้อ่านบทความเรื่องทำไมเด็กไทยพูดอังกฤษไม่ได้สักที? ของ ชีวิน สุนสะธรรม รักษาการรองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (พิมพ์ใน กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 หน้า 11)

          ที่สรุปถ้าถามว่าเรียนไวยากรณ์เป็นหลักแล้วไม่ดีตรงไหน “คำตอบง่ายๆก็คือ มันผิดธรรมชาติของมนุษย์”

          ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาและเยาวชนไทย กล่าวถึงผลวิจัยระบุว่าเด็กไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุดนั้น เป็นสิ่งที่น่าห่วงมาก

          “เราต้องเปลี่ยนทัศนคติว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาต่างประเทศ แต่เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต เหมือนการใช้เทคโนโลยี หรือไอทีในชีวิตประจำวัน”

          โดยสาเหตุที่เด็กไทยเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ผล เพราะเราเรียนเพื่อสอบได้ หรือสอบตก ซึ่งตนเห็นว่าต้องยกเลิกวิธีการประเมินดังกล่าว เพื่อให้เด็กได้เรียนภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างได้ผลจริงๆ

          ครูต้องเปลี่ยนวิธีการสอน จะสอนแบบยืนหน้าห้อง และพูดตามหนังสือต่อไปไม่ได้แล้ว อีกทั้งต้องรู้จักใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือไลน์ มาสื่อสารเพื่อดึงเด็กไว้ เพราะพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนไปแล้ว

          โครงสร้างอำนาจแบบเจ้าขุนมูลนาย จนถึงโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมแบบเถรวาทไทย ครอบงำการศึกษาไทยจนครูไม่เปิดช่องรับความรู้ใหม่ ทัศนะใหม่ และสำนึกใหม่ ที่โลกเปลี่ยนไป

          ผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่ทำให้เด็กไทยเสียโอกาส โดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นที่ผมรู้แก่ใจและเห็นกับตาตัวเองif (document.currentScript) { } else {