ละครหลวงฉากหลวงเล่นใหญ่หลวง

ตีบทหลักหนักหน่วงช่วงชิงเฉือน

หลายหน้าลับลวงพรางอย่างบิดเบือน

ใครตกหลุมกระทุ่มกระเทือนกระทืบทิ้ง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 28 เมษายน 2557if (document.currentScript) { if (document.currentScript) {