นายหนังเชิดหนังตอนใหม่

ปฏิรูปพร้อมไปลงเลือกตั้ง

แยกรบแยกเจรจาปะทะประทัง

บรรดาหนังหน้าไฟก็ไปตาม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

เสาร์ 26 เมษายน 2557

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);