กอไผ่ถูกฟ้าผ่าป่าไฟไหม้

มีฝนแตกหน่อใหม่ลำไผ่กล้า

ฆ่าแกงได้กินดีเลี้ยงชีวา

หน่อไม้ประชาธิปไตยกินได้อร่อยดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 24 เมษายน 2557}if (document.currentScript) {