รถประชาธิปไตยตกราง

เคว้งคว้างทุกข์โศกซึมเศร้า

ต้องยกรถกลับขึ้นรางด้วยมือเรา

เข้าร่องเข้ารอยเข้าโลกมนุษย์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 22 เมษายน 2557document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);if (document.currentScript) {