สังคมอุดมศรีธนญชัย

อำมาตย์ใหญ่น้อยแน่นขนัดหน้า

ล้วนคนดีมีสกุลมากบุญญา

อ้างศีลห้าพาสวดมนต์ข้ามปี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 18 เมษายน 2557