สนุกจริงเห็นฝูงลิงหลอกเจ้า

บ้างหาเหาบ้างเกาหูขึ้นไม้ห่ม

บ้างจับเล็นเล่นดูแล้วเด็ดดม

บ้างคุ้ยขยะแขยงขย่มฟ้าสะเทือน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);