อ้างประชาธิปไตยทุกคำ

หากระทำประชาธิปไตยไม่

เฉกเช่นเป็นร่างที่ร้างใจ

พูดทุกอย่างที่ไม่เชื่อตามพูดนั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 3 เมษายน 2557}