Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

 

ตึกเก่า โรงเรียนเดิมที่วังหลัง

          คนไทยทั่วไปเริ่มเรียนหนังสือ อ่านออกเขียนได้ หลังสมัย ร.5 ไม่ถึง 100 ปีมานี้

          ดังนั้น วรรณกรรมตั้งแต่ยุคอยุธยา จนถึงหลัง ร.5 จึงไม่มีขึ้นเพื่อสามัญชนคนทั่วไป (เพราะอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) แต่มีไว้เป็นพิธีกรรมของบ้านเมืองเท่านั้น คนชั้นสูงก็อ่านได้ไม่ทุกคน

          โรงเรียนวังหลัง เปิดสอนครั้งแรกวันที่ 13 พฤษภาคม 2417 (ร.5 เสวยราชย์ พ.ศ. 2411) เป็นโรงเรียนมิชชันนารีสำหรับนักเรียนหญิงแห่งแรก ผมเพิ่งรู้จากอ่านหนังสือตึกเก่า-โรงเรียนเดิมว่าตั้งอยู่บริเวณสวนลิ้นจี่ วังหลัง ฝั่งธนบุรี ปัจจุบันคือโรงพยาบาลศิริราช

          ปีแรก โรงเรียนวังหลังมีนักเรียน 15 คน นอกจากเด็กหญิงชาวบ้านแล้ว พระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง ผู้เป็นต้นตระกูลแสง-ชูโต) ยังส่งธิดามาเรียนถึง 4 คน

          กิจการของโรงเรียนวังหลังเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ จนถึง พ.ศ. 2455 เมื่อแหม่มโคล (ครูใหญ่ในขณะนั้น) เห็นว่าไม่สามารถขยายโรงเรียนบริเวณวังหลังต่อไปได้ จึงซื้อที่ดินทุ่งบางกะปิ ติดคลองแสนแสบ แล้วย้ายโรงเรียน พ.ศ. 2464 เมื่อไปอยู่ที่แห่งใหม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

          ส่วนที่ดินเดิมบริเวณวังหลัง ทางโรงเรียนขายให้สมเด็จพระบรมราชชนกฯ ในเวลาต่อมาสร้างเป็นหอพักพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);