Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557

 

ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว

          รัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ มีนโยบายหลายอย่าง ทั้งดีและไม่ดี

          นโยบายไม่ดี มีข้อบกพร่อง ต้องตำหนิติเตียนจนถึงต้องต่อต้าน ซึ่งคนจำนวนมากออกมาต่อต้านนโยบายไม่ดีอย่างยิ่งบางเรื่อง แม้สาวกพรรคเพื่อไทยและแนวร่วมก็ออกมาต่อต้านด้วย

          แต่ไม่ใช่เหตุให้ฝ่ายต่อต้านรวมกันขัดขวางการเลือกตั้ง เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นตามวิถีทางประชาธิปไตย และควรจำกัดตัวเองอยู่ภายใต้การประท้วงโดยสันติวิธี (สรุปความเห็นจากบทบรรณาธิการ เรื่อง“ประชาธิปไตยกำลังถูกขัดขวางในไทย” ในหนังสือพิมพ์ เดอะ โกลบ แอนด์ เมล์ ของแคนาดา เป็นข่าวในมติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 หน้า 11)

          “ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว” เป็นข้อความบรรทัดหนึ่งในคำนำสำนักพิมพ์มติชน ของหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ก เสียงนกหวีดปฏิวัติ ปลุกประเทศสู่การปฏิรูป หน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่ต้องจดจำ รวบรวมและเรียบเรียงโดยกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์มติชน [พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2557 หนา 144 หน้า ราคา 120 บาท]

          เสียงนกหวีดปฏิวัติ ต้องอ่านคู่กับ ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ เพราะเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน ที่ความรุนแรงเกิดขึ้น เพราะ“ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว” โดยอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ

          ยุคก่อนๆนี้คนชนะเขียนประวัติศาสตร์ประณามคนแพ้ (ซึ่งไม่มีโอกาสเขียนแก้)

          แต่ยุคนี้ต่างคนต่างเขียนขณะยังไม่รู้ผลแพ้ชนะ แม้หลังรู้ผลก็ยิ่งแย่งกันเขียนจนอ่านไม่ทัน อ่านไม่หมด

var d=document;var s=d.createElement(‘script’); } else {