Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

 

สงกรานต์อาเซียนที่สิงคโปร์

          สงกรานต์ เคยเขียนบอกแล้วหลายครั้งเมื่อหลายปีมาแล้ว ว่าอย่ายึดเป็นปีใหม่ไทยฝ่ายเดียว แต่ไทยควรประกาศเป็น“สงกรานต์ เล่นน้ำอาเซียน”

          เท่ากับไทยเคารพความจริง เพราะตามหลักฐานประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ซึ่งจะได้ใจคนอาเซียนและคนทั้งโลก แล้วส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวไทยและแบ่งปันสู่อาเซียนโดยรวม

          สงกรานต์ ไม่ใช่ของไทยและไม่ใช่ของอาเซียน แต่เป็นประเพณีแขกพราหมณ์จากอินเดีย แพร่เข้าสู่อุษาคเนย์ไม่น้อยกว่า 1,500 ปีมาแล้ว มีอยู่ก่อนในหมู่คนชั้นสูงทุกราชสำนัก โดยไม่มีในสามัญชน ต่อมาแพร่สู่ประชาชนราว 100 ปีมานี้เอง

          รดน้ำสงกรานต์ จนถึงสาดน้ำ มีในทุกบ้านเมืองที่เคยรับพิธีพราหมณ์จากอินเดีย เช่น พม่า, กัมพูชา, ลาว ขึ้นไปจนถึงสิบสองพันนาในจีน รวมทั้งไทย

          แล้วทุกแห่งต่างยึดถือเป็น“ประเพณีปีใหม่” ของตน โดยอ้างความเป็นมาเก่าแก่เหมือนๆกัน เพราะเป็นเรื่องเดียวกัน

          จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่ไทยจะต้องทำตัวเป็นเด็กอมมือแย่งของเล่นเด็กคนอื่นๆ ด้วยการทำบิลบอร์ดใหญ่ๆเขียนประกาศว่า“ไทยเป็นต้นตำรับจัดงานสงกรานต์” ตามที่มีผู้แถลงเพื่อยกตัวเองข่มสิงคโปร์ที่เขาประกาศจัดงานสงกรานต์

          ไทยต้องประกาศสนับสนุนให้มีสงกรานต์ที่สิงคโปร์และทุกประเทศในอาเซียน จึงจะเท่

 

การเมืองแบบประชานิยม

          ประชานิยม มีผู้รู้อธิบายว่า หมายถึงนโยบายสาธารณะอันเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของประชาชน จึงเป็นหัวใจของประชาธิปไตย เพราะประชาชนมีอำนาจกำกับนโยบายสาธารณะที่ต้องการหรือที่นิยมได้

          แต่มักมีผู้โจมตีประชานิยม แทนที่จะคิดสร้างเงื่อนไขตรวจสอบ กรณีนี้มีข้อเขียนของ อ. นิธิ เอียวศรีวงศ์ บอกว่า

          “สิ่งที่สำคัญกว่าการประกาศปาวๆโจมตีนโยบายประชานิยม ก็คือการร่วมมือกันในการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้นโยบายสาธารณะทั้งหลาย ถูกตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเข้มข้นจากคนหลายๆฝ่าย

          ไม่เฉพาะแต่ทางวิชาการเท่านั้น หากต้องรวมถึงถูกตรวจสอบทบทวนจากกลุ่มผลประโยชน์อันหลากหลายของสังคมด้วย

          (“ประชานิยม” พิจารณาอีกที โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ พิมพ์ในมติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 หน้า 20)

          ฝรั่งแคนาดา ก็พูดถึงประชานิยมไทย ว่า

          “ประชาธิปไตยจำต้องปรับตัวเข้ากับการเมืองแบบประชานิยมในระดับหนึ่ง แต่คนระดับบนและระดับกลางซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจเก่าในกรุงเทพฯรับไม่ได้กับความจริงนี้” (จากหนังสือพิมพ์ เดอะ โกลบ แอนด์ เมล์ ของแคนาดาเขียนบทบรรณาธิการเรื่อง “ประชาธิปไตยกำลังถูกขัดขวางในไทย”) โดยระบุต่อไปอีกว่า

          เป็นเรื่องจริงที่นโยบายบางอย่างของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีข้อบกพร่องที่น่าตำหนิ แต่ไม่ใช่เหตุให้ฝ่ายต่อต้านขัดขวางการเลือกตั้ง เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นตามวิถีทางประชาธิปไตย แต่ควรจำกัดตัวเองอยู่ภายใต้การประท้วงโดยสันติวิธี (มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 หน้า 11)

          นักการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อคนส่วนใหญ่ ต้องมีนโยบาย แล้วทำตามนโยบายที่คนส่วนใหญ่ต้องการ ซึ่งเรียกกันต่อมาว่า ประชานิยม

          แล้วไฉนจะว่าประชานิยมไม่ดี? ถ้ามีข้อบกพร่องก็ตรวจสอบ แล้วแก้ไขให้ดีมิใช่หรือ?if (document.currentScript) {