Download PDF

ประหลาดใจไยหนอไม่นุ่งผ้า

ไม่อับอายไม่ขายหน้าไม่บ้าใบ้

ล้วนยกตนคนดีกว่าคนใด

แก้ผ้าในตระลาการสากลรู้

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 24 มีนาคม 2557if (document.currentScript) {