Download PDF

ตาชั่งตั้งเที่ยงตรงหรือไม่

มิใช่โดยลำพังตาชั่ง

แต่ขึ้นกับเจ้าของผองพลัง

จัดตั้งตาชั่งเข้าข้างใคร

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 20 มีนาคม 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);