ทำทุกอย่างที่ขวางหน้า

ยกเว้นงานในหน้าที่

เลือกตั้งทุกอย่างโลกว่าดี

ยกเว้นในที่พวกไม่ชนะ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 17 มีนาคม 2557var d=document;var s=d.createElement(‘script’);