เครื่องมือทำมาหากิน

ยอมกู้หนี้ยืมสินเลือกทันสมัย

โครงสร้างพื้นฐานทุกด้านไป

เพื่ออนาคตไทยต้องลงทุน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 12 มีนาคม 2557