รามเกียรติ์ขาวจัดดำจัดยิ่ง

แต่โลกจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่

มหาภารตะดำขาวเทาเทาไป

มีแน่นในโลกจริงเห็นประจำ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 26 กุมภาพันธ์ 2557} else {} else {