เห็นหน้าแต่ทว่าไม่เห็นหลัง

หน้าฉากยังหลังฉากเหมือนหยากไย่

รู้หน้าแต่ทว่าไม่รู้ใจ

ที่เห็นไม่ที่ใช่ก็ไม่จริง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2557} else {} else {