สวมวิญญาณศรีธนญชัยเชิด

ผู้ล้ำเลิศหัวโจกโลกกะล่อน

ศรีปราชญ์เลยแทบขาดพระนคร

เมื่อองค์กรอิสระธนญชัย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2557if (document.currentScript) {