โลกตำหนิติฉินกระฉ่อนฉาน

คนชั้นสูงไทยพาลล้มเลือกตั้ง

สามัญชนจุดเทียนเพียรพลัง

ฝ่าความมืดเลือกตั้งทั้งโลกรับ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2557