ตราบใดใช้สองมาตรฐาน

ตราบนั้นบ้านเมืองไม่โปร่งใส

ข้างหนึ่งผิดทั้งนั้นตะบันไป

ข้างหนึ่งทำอะไรไม่ผิดเลย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2557document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);