ล้มเลือกตั้ง ล้มรัฐบาลจนได้

ล้มประชาธิปไตยจงหายเหี้ยน

มีเส้นมีตัวช่วยด้วยแนบเนียน

โลกติเตียนต่อต้านประจานประจำ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 27  มกราคม 2557