ระบอบทักษิณถ้ามีจริง

ระบอบชวนก็ยิ่งมีได้

ระบอบสุเทพมีเห็นเห็นแล้วเป็นไง

ระบอบอภิสิทธิ์ไทยเต็มบ้านเมือง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 15 มกราคม 2557if (document.currentScript) { if (document.currentScript) {