ละเมิดกฎกติกามารยาท

วายชีวาตม์อุบัติเหตุมหาศาล

ประจำปีมีชุกทุกเทศกาล

อีกไม่นานงานเข้านอกฤดู

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 7 มกราคม 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);} else {