โลกหมุนไปข้างหน้าสร้างสรรค์

คนเท่ากันเดินหน้าเลือกตั้ง

ร่วมกันปฏิรูปเต็มกำลัง

ทั้งปกป้องประชาธิปไตย

 

สุจิตต์   วงษ์เทศ

เสาร์ 4 มกราคม 2557