มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556

 

พรหมพักตร์ ภาพเก่าที่อยุธยา

           ภาพพรหมพักตร์ จัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องอยู่ในเรือนไทย พิพิภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ที่อยุธยา

           ผมดูแล้วอยากรู้ว่าเป็นรูปจากที่ไหน? ไม่เคยเห็นมาก่อน นอกจากเห็นตั้งอยู่กับพิพิธภัณฑ์มานานมากแล้ว ไม่รู้ว่าชิ้นเดียวกันหรือไม่? จึงสอบถามความรู้จาก คุณวิไลวรรณ ไกรสกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา) มีคำอธิบายจะคัดมาแบ่งปันไว้ดังนี้

ภาพถ่ายเก่า (จากผู้ส่งประกวด)

ภาพปัจจุบัน (ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา)

 

          “ภาพนี้ได้มาจากการส่งเข้าประกวดภาพถ่ายเก่าของพระนครศรีอยุธยา ในราวปี 2552 หรือ 2553 จำไม่ได้ เป็นภาพพรหมพักตร์บริเวณประตูพระราชวังโบราณ  น่าจะตั้งอยู่บนแนวพระราชวังโบราณด้านติดกับแม่น้ำลพบุรี (คูเมือง) ดูจากสภาพบ้านเรือนที่อยู่ด้านหลัง

          จากการมองภาพชิ้นส่วนด้านบนไม่น่าจะเป็นส่วนประกอบเดียวกันกับยอดพรหมพักตร์ที่เหลืออยู่ปัจจุบัน (จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา)

แบบร่างประตูยอดพรหมพักตร์

          เมื่อเปรียบเทียบกับแบบร่างประตูยอดพระพรหมพักตร์พระราชวังหลวงอยุธยา ลายเส้นโดย อ. จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ ก็น่าจะเป็นรูปแบบพรหมพักตร์ที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา

          ครั้งรัชกาลที่ 5 พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าได้มาบูรณะขุดแต่งถากถางบริเวณพระราชวังโบราณเพื่อการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและได้เก็บเอาชิ้นส่วนของพรหมพักตร์มาตั้งไว้บนแนวกำแพงเมืองก็อาจจะเป็นไปได้”

          ความรู้ภูมิสถานพระนครศรีอยุธยาทุกระดับ ตั้งแต่รั้ววัง ถึงรั้ววัด และรั้วบ้าน ควรได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาวิจัยกว้างขวางมากกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ ซึ่งเงียบเหงาเซาซบเหมือนสลบไสล

          ที่สำคัญไม่ใช่ศึกษาค้นคว้าแล้วเก็บเข้าตู้เอกสารใส่กุญแจหนาแน่นไว้คนเดียว แต่ต้องแบ่งปันเผยแพร่สู่สาธารณะด้วย จะเรียกอีเวนต์ หรืออะไรก็ได้ตามสะดวกปากใครปากมัน (จนถึงปากมอม)

          เพราะนอกจากเป็นความรู้มีค่ามหาศาลทางประวัติศาสตร์สังคมแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ดีเยี่ยม(กระเทียมโทน)ด้วย} else {if (document.currentScript) {