มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556

 

คอร์รัปชั่นทางวิชาการในมหาวิทยาลัย

          ครูบาอาจารย์ นักวิชาการ ในมหาวิทยาลัยของไทย บางพวกคิดว่าตนเป็นคนดีกว่าคนอื่นที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้พากันร่วมม็อบประณามนักการเมืองในไทยว่าคอร์รัปชั่น

          แต่แท้จริงแล้วในมหาวิทยาลัยของไทยมีคอร์รัปชั่นทางวิชาการบานตะไท(นอกเหนือจากคอร์รัปชั่นอื่นๆ) ดังมีตัวอย่างอยู่ในรายงานข่าวจากเดลินิวส์ (ฉบับวันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หน้า 23) จะคัดมาเป็นพยาน ดังนี้

          ศ.กิตติคุณ  ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยว่า

          สืบเนื่องจากการทำงานวิจัยของนักวิชาการที่จำเป็นต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการเพื่อใช้ประกอบคำขอวิทยฐานะ ส่งผลให้ขณะนี้เกิดมีการจัดทำวารสารวิชาการปลอมโดยกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

          ล่าสุดตรวจสอบพบแล้ว 3 วารสาร เป็นวารสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ จัดทำขึ้นเพื่อเรียกรับค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความจากกลุ่มนักวิชาการ——-จึงอยากแจ้งเตือนให้กลุ่มนักวิชาการรับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

          จากการตรวจสอบโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง พบว่านักวิจัยบางส่วนถูกหลอกให้เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารในกลุ่มนี้

          ขณะที่นักวิจัยส่วนหนึ่งตั้งใจหรือทำไปทั้งที่รู้ เพราะเงื่อนไขของการทำงานวิจัยจะต้องมีการเผยแพร่เพื่อนำผลงานมาใช้ในการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

          อย่างไรก็ตามหากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่าผลงานวิจัยที่นำมาเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการที่เชื่อถือไม่ได้ ก็จะต้องมีการถอนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เจ้าของงานวิจัยนั้นๆ ด้วย

 

วรรณกรรมไม่จำกัด unlimitedliterature.org

          รีพับลิก (Republic) หรือที่เราบางคนคุ้นเคยกันในชื่อ “อุตมรัฐ” นั้นเป็นงานประพันธ์เก่าแก่ที่แม้จะมีอายุไม่น้อยกว่าสองพันห้าร้อยปี

          แต่ก็ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากในทุกวันนี้ที่ยังคงอ่าน(ถูกกำหนดให้) พยายามศึกษาทำความเข้าใจ อีกทั้งเนื้อหาในรีพับลิกบางบทตอน ก็ปรากฏให้เห็นเค้ารอยบางอย่างในวรรณกรรม-ภาพยนตร์ เช่น Lord Of The Rings, The Matrix Trilogy, ซูเปอร์แมนภาคล่าสุดนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรากล่าวได้ว่า รีพับลิก ยังคงสื่อสารกับผู้คนในโลกร่วมสมัยได้ต่อไป และเพราะความร่วมสมัยเช่นนี้เองจึงทำให้รีพับลิกเป็นหนึ่งในหนังสือน่าอ่านตลอดมาและอาจตลอดไป

          รีพับลิกเป็นบทประพันธ์ชิ้นสำคัญของเพลโต (Plato) ปราชญ์ชาวกรีกผู้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักคิดผู้ทรงอิทธิพลตลอดกาลของโลกตะวันตก

          กล่าวกันว่า รีพับลิก ประพันธ์ขึ้นในช่วงที่ความคิดของเพลโตกำลังผลิบานหรือเกือบสุกงอมเต็มที่ โดยมีโซเครติส (Socrates) ปราชญ์ผู้มีชีวิตอยู่ร่วมยุคร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินเรื่อง

          บทสนทนาในเล่มครอบคลุมปัญหาทางปรัชญา ทฤษฎีความรู้จิตวิทยา และดูจะกินความไปไกลกว่าการเมืองการปกครองอย่างมากมาย

          โครงการ “วรรณกรรมไม่จำกัด” ซึ่งได้พยายามตั้งคำถามและหาทางออกจากอุปสรรคต่างๆของการผลิตงานวรรณกรรมชั้นเลิศของโลก โดยหวังว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่าน ผู้แปล และผู้พิมพ์ใหม่ เป็นสะพานเชื่อมโยงให้ผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมการตัดสินใจกับวรรณกรรมที่ต้องการอ่าน ด้วยการระดมทุนจากผู้อ่านสู่ผู้แปลวรรณกรรมโดยตรง

          โดยงานชิ้นแรกที่โครงการ “วรรณกรรมไม่จำกัด” สนใจก็คือ Republic หรือΠολιτεία : Politeia ของเพลโต แปลโดยเวธัส โพธารามิก (ผู้แปล ไอออน บทสนทนาว่าด้วยแรงดลใจของกวี) ซึ่งต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่กระบวนการอ่านพิสูจน์อักษรและตรวจทานอีกชั้น

          (สรุปจาก เอกสารแจกของวรรณกรรมไม่จำกัด)if (document.currentScript) { }