มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556

 

แผ่นพับ กระตุ้นการอ่านได้ดีนัก

          แผ่นพับที่แจกจ่ายตามสาธารณสถานมักมีข้อความสั้นๆ ง่ายๆ ควรมีไว้ในห้องสมุด เพื่อกระตุ้นการอ่านได้ดี มีรายงานอยู่ในข่าวสด (ฉบับวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 หน้า 23) จะคัดมาดังนี้

          นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ร.ร. ล่องแพวิทยา ต. แม่สวด อ.สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน และ ร.ร. สังวาลย์วิทยา อ. แม่สะเรียง

          ทั้ง 2 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีเด็กอนุบาลถึง ม.ต้น มีลักษณะพิเศษ คือ ร.ร. ล่องแพจะสอนสายสามัญคู่กับศูนย์ กศน. ร.ร. สามัญจะสอนเด็กตามอายุปกติ แต่เนื่องจากเด็กที่นี่จะอยู่ไกลกันมาก เด็กที่อยู่ศูนย์ กศน. จะมีประมาณ 100 คน กศน. สอนเหมือนปกติ ซึ่งไม่ตรงกับรูปแบบ กศน. เพราะเด็กไม่สามารถเดินทางไป ร.ร. ใหญ่ๆ ได้

          รองเลขา กพฐ. กล่าวต่อว่า พระองค์ทรงชื่นชมและมีรับสั่งว่าอย่าไปยึดติดรูปแบบการสอนทั่วไป ว่าถ้าเรียน กศน. ต้องไม่มีชั้นเรียน——-

          “ช่วงที่เสด็จฯ ไปยัง ร.ร. สังวาลย์วิทยา มีการถวายรายงานว่าคะแนนโอเน็ตเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการแยกเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และสอนเสริม”

          “สมเด็จพระเทพฯ มีรับสั่งว่าเวลาไปไหนจะมีคนมาถวายแผ่นพับ ถ้ามีเวลาจะหยิบมาอ่าน เพราะว่าสั้น อ่านง่าย จึงรับสั่งว่าโรงเรียนควรจะไปขอแผ่นพับจากหน่วยงานต่างๆ แล้วนำมาไว้ในห้องสมุด เมื่อเด็กมาอ่านจะได้ความรู้ และจะสนใจการอ่านมากขึ้น”

          “สพฐ. จะรับสนองรับสั่ง โดยจะแจ้งเขตพื้นที่ประสานขอแผ่นพับที่น่าสนใจสำหรับเด็กมาดำเนินการต่อไป” นายกมลกล่าว

          แผ่นพับตามรับสั่งในสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ มีแจกทั่วไปทั้งของภาคเอกชนและภาคราชการ

          ถ้าภาคราชการพิถีพิถันทำแผ่นพับและเอกสารอ่านง่าย สบายมาก จะช่วยแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้กระจายเข้าถึงคนทั่วไปได้กว้างขวางมาก

          ขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นให้คนอ่านหนังสือไม่แตก ให้มีแก่ใจจะอ่านแผ่นพับที่สวยงามอ่านง่ายนั้น ซึ่งหมายถึงเพิ่มประสบการณ์อ่านหนังสือไปในตัว

          อธิบดีกรมศิลปากร อาจสนองรับสั่งเรื่องนี้อย่างดีได้ โดยพัฒนาเนื้อหาในแผ่นพับ และเอกสารนำชม มีรูปประกอบมากๆ รวมทั้งคำอธิบายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งมีกระจายทั่วทุกภาค ให้เป็นภาษาง่ายๆ ไม่ยากเย็นเข็ญใจ อ่านง่าย เข้าใจง่าย สบายมาก

          มีตัวอย่างดีมากๆ ทั้งข้อความเนื้อหาและดีไซน์อยู่ในการจัดแสดงมิวเซียมบ้านฮอลันดา ที่อยุธยา จะขอยืมรูปและคำอธิบายของคุณพันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร มาให้ดู ดังนี้