มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556

 

เสียงข้างมาก เรื่องจารึกพ่อขุนฯ

            เสียงข้างมาก หรือเสียงส่วนใหญ่ในทางการเมืองทุกวันนี้ ถูกต่อต้านคัดค้าน (จากเสียงข้างน้อย) อย่างอึกทึกกึกก้องโครมคราม ว่าไม่ใช่เสียงของความถูกต้องชอบธรรมเสมอไปในทุกเรื่อง

            ฟังแล้วเคลิ้ม จนน่าจะคล้อยตาม เพราะนอกจากทางการเมืองแล้ว ยังใช้ได้ในทางประวัติวรรณกรรมไทยด้วย

            โดยเฉพาะกรณีเสียงข้างมาก หรือเสียงส่วนใหญ่ลงมติว่าพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทย แล้วทำศิลาจารึกพ่อขุนฯ แต่เสียงข้างน้อยเห็นว่าไม่ใช่ความถูกต้องชอบธรรมเสมอไป เพราะ ร.4 ต่างหากทำศิลาจารึกพ่อขุนฯ

 

พล็อตแบ่งสมบัติในนิทานตำนาน

            พล็อตแบ่งสมบัติในตำนานนิทานให้ลูกหลายคนพี่น้องท้องเดียวกัน เท่าที่มีหลักฐานจดเป็นลายลักษณ์อักษรมักเป็นลูกชายเท่านั้น

            ลูกชาย 7 คน ในนิทานขุนบรม ได้สมบัติทัดเทียมกันเป็นบ้านเมืองต่างๆ ดังนี้

            1. ขุนลอ ครองเมืองหลวงพระบาง, 2. ยี่ผาลาน ครองเมืองสิบสองพันนา, 3. สามจูสง ครองเมืองญวน, 4. ไสผง ครองเมืองโยนกล้านนา, 5. งั่วอิน ครองเมืองอโยธยา, 6. ลกกลม ครองเมืองเชียงคมคำเกิด, 7. เจ็ดเจือง ครองเมืองพวนเชียงขวาง

            (ชื่อเมืองต่างๆในนิทาน เรียกต่างกันในบางฉบับ บางสำนวน เพราะต่างบอกเล่าตามความเข้าใจของตน ฉะนั้นอย่าถือเป็นชื่อตายตัว)

            พล็อตนี้เป็นสัญลักษณ์การแพร่กระจายเคลื่อนย้ายไปมาของคนตระกูลไทย-ลาว เมื่อหลัง พ.ศ. 1500 จากสองฝั่งโขงไปอยู่ที่ต่างๆ รวมทั้งลงไปลุ่มน้ำเจ้าพระยา

            ลูกชาย 3 คน ในนิทานท้าวอู่ทอง (อยู่ในหนังสือ พระราชพงศาวดารเหนือ) ได้สมบัติทัดเทียมกันเป็นบ้านเมืองต่างๆ ดังนี้

            1. เจ้าอ้าย ครองเมืองนครศรีธรรมราช, 2. เจ้ายี่ ครองเมืองตะนาวศรี, 3. เจ้าสาม ครองเมืองเพชรบุรี

            พล็อตนี้เป็นสัญลักษณ์การขยายเครือข่ายอำนาจของอยุธยายุคต้นๆลงไปทางคาบสมุทรภาคใต้ ทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

            ลูกชาย 3 คน ในเรื่องเจ้าอ้าย เจ้ายี่ เจ้าสาม (อยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา) ได้ครองบ้านเมืองต่างๆ ดังนี้

            1. เจ้าอ้ายพระยา ครองเมืองสุพรรณบุรี, 2. เจ้ายี่พระยา ครองเมืองสรรค์บุรี (จ. ชัยนาท), 3. เจ้าสามพระยา ครองเมืองพิษณุโลก

            แต่เมื่อพ่อตาย คือพระนครินทราชา พระราชบิดาสวรรคต ก็แย่งราชสมบัติที่อยุธยา โดยเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยาขี่ช้างรบกัน แล้วถึงพิราลัยขาดคอช้างทั้งสององค์ เจ้าสามพระยาจึงได้ครองอยุธยา

            พล็อตนี้เชื่อกันสืบมาช้านานว่าเป็นเหตุการณ์จริง แสดงความขัดแย้งทางการเมืองในราชสำนักอยุธยายุคนั้น

            แต่มีนักค้นคว้ายุคนี้ตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นเรื่องแต่งมากกว่าเรื่องจริง เพราะมีพิรุธหลายอย่าง เช่น มีเค้าจากนิทานในพงศาวดารเหนือ แล้วดัดแปลงให้ร้ายเจ้าอ้ายเจ้ายี่ แต่ไม่ถือเป็นยุติแค่นั้น ยังเปิดกว้างให้ทักท้วงถกเถียงกันได้d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);