มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556

 

คนไทยและเทือกเขาอัลไต

          “ชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดในบริเวณเทือกเขาอัลไต ตอนกลางทวีปเอเชีย ครั้นต่อมาได้อพยพเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน”

          ข้อความยกมานี้เผยแพร่อยู่ในหนังสือชื่อ “กำเนิดชนชาติไทย และหลักฐานการอยู่อาศัยของกลุ่มชนในประเทศไทย” (หน้า 9) ของ กรมศิลปากร พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2548 จำนวน 1,000 เล่ม

          แต่จะมีใครอ่านข้อความหน้าถัดไป (หน้า 10) ที่บอกว่าแนวคิดนี้ถูกหักล้างไปแล้ว? เพราะเขียนคลุมเครือ จะคัดมาดังนี้

          “อย่างไรก็ตาม การสืบค้นถึงถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยยังไม่อาจชี้ชัดลงไปได้ แม้ว่าแนวความคิดบางประการจะถูกหักล้างด้วยข้อพิสูจน์ในปัจจุบันแล้ว โดยเฉพาะแนวความคิดที่ 1 ที่กล่าวถึงถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยในบริเวณเทือกเขาอัลไต ตอนกลางทวีปเอเชีย ได้มีการค้นพบหลักฐานหลายประการเกี่ยวกับพื้นที่แห่งนี้ ที่หักล้างแนวความคิดดังกล่าว”

          ที่สำคัญและที่เป็นพยานหนักแน่นว่าถิ่นกำเนิดของไทยอยู่เทือกเขาอัลไต ยังใช้งานทั้งในโรงเรียนและในส่วนราชการ(โดยเฉพาะกองทัพ)ก็คือ แผนที่ภูมิศาสตร์ ของ ทองใบ แตงน้อย พิมพ์ครั้งที่ 42 พ.ศ. 2548 จำนวน 30,000 เล่ม

          ความเชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่เทือกเขาอัลไต แล้วถูกรุกรานถอยร่นมา มีลักษณะเป็นนิยายตื่นเต้นเร้าใจ และใช้ปลุกใจรักชาติได้ดีเยี่ยม จึงถูกปลูกฝังผ่านระบบโรงเรียนมาตั้งแต่ราวหลัง พ.ศ. 2471 จึงยากจะเปลี่ยนความคิดที่ตกค้างให้หมดไป

          ผมไม่เคยอยู่ในระบบราชการ ย่อมไม่รู้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ เคยประกาศอย่างเป็นทางการหรือไม่? ว่ายกเลิกถิ่นกำเนิดของไทยจากเทือกเขาอัลไต

          เพราะทุกวันนี้ยังมีการเรียนการสอนอยู่ตามโรงเรียนหลายแห่ง โดยเฉพาะในต่างจังหวัด กับในกองทัพไทย

          อันที่จริงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และมหาวิทยาลัย(ที่มีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โบราณคดี)ต้องขยันแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่เรื่องคนไทยมาจากไหน? ให้กว้างขวางสม่ำเสมอ จนกว่าสังคมจะรับรู้แล้วปรับเปลี่ยนรับข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องกว่า และเป็นที่รับรู้รับรองกว้างขวางโดยไม่จำเป็นต้องถือเป็นข้อยุติ

          งบฯประชาสัมพันธ์ก้อนโตของ วธ. ที่เผยแพร่ข้อมูลผิดๆพลาดๆ เลอะๆเทอะๆ อยู่ประจำในหน้าหนังสือพิมพ์ ควรทบทวนเสียใหม่ให้รัดกุมดีกว่านี้ แล้วเน้นเรื่องสำคัญๆ เช่น คนไทยไม่ได้อพยพมาจากเทือกเขาอัลไต

          ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยที่รู้แจ้งอยู่แล้วว่าคนไทยไม่ได้มาจากอัลไต ก็อย่าสำคัญผิดว่าใครๆก็รู้หมดแล้ว เพราะนั่นไม่จริง เรื่องจริงคือยังมีการเรียนการสอนอย่างนั้นอยู่จำนวนมาก ฉะนั้นถ้าจะมีคนทักท้วงเรื่องนี้บ่อยๆ ก็อย่าเที่ยวทำเท่ว่าเรื่องเก่าๆ ซ้ำซาก

          เมื่อทางการไม่ทำงาน (จะด้วยเงื่อนไขอะไรไม่รู้) ผมก็จำเป็นต้องทำซ้ำผ่านสื่ออย่างนี้ ที่บางคนอาจรำคาญ เพราะเข้าใจผิด(อันเนื่องจากบำเพ็ญตนเหมือนกบในกะลา ไม่เห็นโลกภายนอก) คิดไปเองว่าคนทั้งประเทศรู้กันหมดแล้ว

          ขอให้รู้ด้วยว่าผมเองก็รำคาญโคตรๆพวกข้าราชการและครูบาอาจารย์ที่เอาเปรียบกินแรงสังคม โดยไม่แบ่งปันข้อมูลความรู้ที่สังคมเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงยากมานาน จนต้องย่ำอยู่กับความรู้เดิมที่ทำให้เกิดทัศนคติไม่รู้เท่าทันdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);}