มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556

 

ไก่ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม

          ปกหนังสืออู่ทอง ต้นทางประวัติศาสตร์ไทย เป็นรูปไก่พร้อมสุ่ม ทำด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ราว 2,000 ปีมาแล้ว พบที่บ้านดอนตาเพชร (อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี) เขตติดต่อในปริมณฑลวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ เมืองอู่ทอง (อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี)

          ไก่ เป็นสัตว์ปีก(เหมือนนก) คนดึกดำบรรพ์ยกย่องเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่ แล้วกำจัดสิ่งชั่วร้ายให้พ้น (มีในกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จยุคก่อนอยุธยา)

          ขณะเดียวกันก็เป็นสัตว์เสี่ยงทายด้วย พบในทุกกลุ่มชาติพันธุ์สุวรรณภูมิและอุษาคเนย์

          ทุกวันนี้ยังใช้ไก่ในพิธีกรรมสำคัญๆ เช่น คนจีนใช้ไหว้เจ้าตอนตรุษจีน

          คุณจารึก วิไลแก้ว ผอ. สำนักศิลปากรที่ จ. ขอนแก่น บอกว่ารูปไก่สัมฤทธิ์ดอนตาเพชร คล้ายภาพเขียนสีรูปไก่ ราว 2,000 ปีมาแล้ว ที่ถ้ำสูง (ภูถ้ำมโหฬาร บ้านหนองหิน ต. หนองหิน อ. ภูกระดึง จ. เลย) แล้วส่งรูปถ่ายมาให้ดู พร้อมกับบอกว่ามีลายเส้นคัดลอกอยู่ในหนังสือศิลปะถ้ำ จังหวัดเลย (กรมศิลปากรพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2534)

          ขอบคุณมากๆ ทำให้ขยายเพดานความรู้ออกไปอีก

          แต่ดูจากลายเส้นคัดลอกแล้ว เป็นได้ทั้งไก่และนกเงือกหรือไม่? น่าสงสัย

 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตามอัธยาศัย

          นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมต.ศึกษา (ศธ.) กับ นายภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วย รมต.ศธ. แถลงต่อสื่อเมื่อเร็วๆนี้ สรุปว่า

          คณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นตรงกันว่าต้องปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาไทย โดยให้คนในสังคมมีส่วนร่วม

          แล้วให้จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นองค์กรมหาชน ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและวิจัยหลักสูตรให้มีวิวัฒนาการไปไม่หยุดนิ่ง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย

          ประวัติศาสตร์ไทย ต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากเน้นราชวงศ์และสงคราม ให้เน้นสังคมและวัฒนธรรมในระบบเครือญาติอุปถัมภ์ กับบ้านเมืองในสุวรรณภูมิและอุษาคเนย์ (ที่จะรวมเป็นประชาคมอาเซียน)

          ทุกท้องถิ่นควรมีการเรียนการสอนทั้งในระบบ, นอกระบบ, และตามอัธยาศัย เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อรู้จักและเข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นตนเอง ซึ่งจะผลักดันให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในวันหน้าเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          กศน. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะให้ความสำคัญเรื่องประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแบ่งปันสู่ผู้คนในท้องถิ่นให้กว้างขวางได้ดี ขณะเดียวกันก็ใช้กระตุ้นการท่องเที่ยวได้ด้วย