มีร่างแต่ร้างใจระแหงผาก

เชิดหนังหลังฉากอยู่โฉ่ฉาว

เสกสรรปั้นแปลงแต่งเรื่องราว

ยุปาวปาวเฮทสปีชประหารกัน

 

สุจิตต์  วงษ์เทศ

เสาร์ 28 ธันวาคม 2556