ผลิตซ้ำวรรณกรรมปฏิรูป

ฉาบฉวยสวยแต่รูปจูบไม่หอม

ล้นตลาดเคลือบคลุมหลุมพรางพร้อม

เผลอตกย่อมเลือกตั้งยังไม่มี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 27 ธันวาคม}}