พระรามดี มีทศกัณฐ์ชั่ว

แสดงตัวขาวจัดดำจัดจ้าน

ต้นแบบสำนึกสยามฉนำนาน

บันดาลมีคนดีคนชั่วเลว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 26 ธันวาคม 2556d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);