ไม่มีอำนาจรัฐยังขนาดนี้

ถ้ามีอำนาจรัฐจะขนาดไหน

อำนาจสมบูรณ์ปวงชนไทย

ไม่ใช่ของเล่นซานตาคลอส

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 25  ธันวาคม 2556